Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

TIME:  Fotoshooting:)  θέμα: fantazy...!!


photographer: Kexagias Konstantinos (Konstantinos Hálfgood)
styling: Jenny Loo
hair stylist: Haris Selevos
make up artist: Katerina Tinky (Katerina Ioannidou)
model: Alice Tsantekidouphotographer: Kexagias Konstantinos (Konstantinos Hálfgood)
styling: Jenny Loo
hair stylist: Haris Selevos
make up artist: Katerina Tinky (Katerina Ioannidou)
model: Alice Tsantekidou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου